Een onbehoorlijke administratie is mogelijk strafbaar

25 - 03 - 2020
Wanneer een bedrijf failliet gaat, kijkt de curator altijd of er wellicht sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur (wangedrag) door de bestuurder. Wanneer de bestuurder van een onderneming geen degelijke administratie heeft bijgehouden, kan dit een indicatie zijn voor fraude. In Nederland bestaan er reeds verschillende sancties voor het voeren van een onjuiste administratie door een bestuurder, maardeze sancties worden in de toekomst mogelijk uitgebreid.

Eind januari 2013 werd de motie voor het strafbaar stellen van een onfatsoenlijke administratie in een faillissement door de Tweede Kamer aangenomen. In de motie wordt gesteld dat een onvolledige of onjuiste administratie bij een faillissement, een indicatie van onverantwoord ondernemerschap is.Met de motie wordt vooral getracht de fraude met B.V. ’s tegen te gaan.

Op dit moment kunnen bestuurders –wanneer schuldig aan bedrieglijke bankbreuk- worden veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tevens kan de rechter de veroordeelde bestuurder een strafrechtelijkbestuur verbod opleggen.

De huidige strafbepalingen worden nu verder uitgebreid en het is aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de taak hier vorm aan te geven. Vooralsnog bestaat onduidelijkheid over de exacte inhoud van de nieuwe strafbepalingen, maar de noodzaak voor het voeren van een goede boekhouding is hierdoor duidelijk!